Langeland Kommune

Hvervsfortegnelse for 1. januar 2018 - 31. december 2021

Medlemmer af kommunalbestyrelsen og medlemmer af alle udvalg, råd, nævn og bestyrelser

Hvervsfortegnelsen er en samlet oversigt over de poster, som kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre til at besætte.

Det drejer sig blandt andet om poster i

Sidst opdateret: 25. september 2019