Langeland Kommune

Regnvand til Vejlen

Separatkloakering af et større område i Rudkøbing

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2016 forslag til tillæg nr. 4 til den gældende spildevandsplan. Tillægget åbner mulighed for separatkloakering af et større område i Rudkøbing, som i dag har problemer med spildevand.

Formålet er at forbedre kapaciteten i systemet, så risikoen for oversvømmelser af kældre bliver minimeret og udledninger af urenset spildevand til vådområdet Vejlen bliver begrænset ved kraftige regnskyl.

Renoveringen betyder, at spildevandet og regnvandet bliver adskilt i to separate rør. Der vil i den forbindelse blive lagt en ny rørledning, der vil lede regnvandet ned til vandløbet Vejlerenden og selve vådområdet.

Læs

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du henvende dig til spildevandsmedarbejder Tore Bro på tlf. 63 51 60 42.

Sidst opdateret: 03. januar 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17