Langeland Kommune

Bygge- og anlægsaffald

Skal du nedrive eller renovere dit hus?

 

- og bliver der mere end 1 ton affald?

Så skal du indsende oplysninger om dit affald til kommunen.

Det gør du ved at udfylde skemaet "Anmeld byggeaffald" i selvbetjeningsboksen til højre.

Oplysningerne du skal sende til kommunen er:

Nedknusning på stedet

Hvis bygningens rene materialer som beton, uglaseret tegl og mursten skal nedknuses på stedet, skal denne aktivitet anmeldes til kommunen, da den kan risikere at genere naboer m.m.

Forekomst af farlige stoffer

Bygningen skal screenes for farlige stoffer. Brug evt. skemaet "Forekomst af farlige stoffer" (i selvbetjeningsboksen) som hjælp til at finde de materialer/bygningsdele, som typisk indeholder farlige stoffer.

Farlige stoffer skal anmeldes i skemaet "Anmeld byggeaffald".

PCB

Bygherre er forpligtiget til at screene for PCB. Derfor SKAL kommunen modtage PCB-screeningen inden nedrivning.

PCB-screening finder du i skemaet "Anmeld byggeaffald".

Kortlægning

Hvis screening for PCB har givet mistanke om PCB i bygningen, skal der udtages repræsentative materialeprøver, som skal analyseres for PCB. Man skal anvende et akkrediteret laboratorium hertil.

Det vil sige at afhængigt af koncentrationen af PCB skal affaldet kildesorteres til enten deponi/forbrænding (lav koncentration) eller specialbehandling (høj koncentration).

Anmeldelse

Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes 14 dage før nedrivning. Hvis der er affald med PCB eller farligt affald, skal dette anmeldes særskilt i skemaet.

Det almindelige bygge- og anlægsaffald skal beskrives, så man nævner alle de affaldskategorier man bortskaffer og om man kører det på genbrugspladsen eller en anden modtagestation.

Genanvendelse til vejfyld (som primære råstoffer)

Hvis man genanvender rene mursten, beton og uglaseret tegl til vejfyld, skal dette anmeldes med kort, så kommunen kan se, hvor på grunden det anvendes.

 

Sidst opdateret: 14. marts 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17