Langeland Kommune

Socialdemokratiet

Satserne er gældende fra den 1. februar 2018.

Lisa Pihl Jensen, vederlag pr. måned, 2018 
Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.623,92

Første Viceborgmester

3.404,45

Formand: Sundhedsudvalget 17.022,27
Lærings-, Social-, og Kulturudvalget  1.361,78
Næstformand: Økonomiudvalget  1.361,78
I alt

30.774,20

  

René Larsen, vederlag pr. måned, 2018
Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.623,92

Økonomiudvalget

1.361,78

Formand: Beskæftigelses-, Uddannelses-,
og Integrationsudvalget

10.213,15

Trafik-, Teknik- og Miljø  1.361,78
I alt

20.560,63


  Arno Kruse, vederlag pr. måned, 2018 
Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.623,92

Næstformand: Børne- og Ungeudvalget

1.361,78

I alt 8.985,70

 

Sidst opdateret: 25. januar 2018