Langeland Kommune

Socialdemokratiet

Satserne er gældende fra den 1. april 2019.

Lisa Pihl Jensen, vederlag pr. måned, 2019 
Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.906,92

Første Viceborgmester

3.550,47

Formand: Sundhedsudvalget 17.752,36
Lærings-, Social-, og Kulturudvalget  1.420,18
Næstformand: Økonomiudvalget  1.420,18
I alt

32.050,11

  

René Larsen, vederlag pr. måned, 2019
Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.906,92

 

Økonomiudvalget

1.420,18

Formand: Beskæftigelses-, Uddannelses-,
og Integrationsudvalget

10.651,41

Trafik-, Teknik- og Miljø  1.420,18
I alt

21.398,69

  
Arno Kruse, vederlag pr. måned, 2019

Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.906,92

 

Næstformand: Børne- og Ungeudvalget

1.420,18

I alt 9.327,10
Sidst opdateret: 06. august 2019