Langeland Kommune

Socialdemokratiet

Satserne er gældende fra den 1. april 2018.

Lisa Pihl Jensen, vederlag pr. måned, 2018 
Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.742,83

Første Viceborgmester

3.460,76

Formand: Sundhedsudvalget 17.303,81
Lærings-, Social-, og Kulturudvalget  1.384,30
Næstformand: Økonomiudvalget  1.384,30
I alt

31.276,00

  

René Larsen, vederlag pr. måned, 2018
Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.742,83

Økonomiudvalget

1.384,30

Formand: Beskæftigelses-, Uddannelses-,
og Integrationsudvalget

10.382,29

Trafik-, Teknik- og Miljø  1.384,30
I alt

20.893,72

  
Arno Kruse, vederlag pr. måned, 2018

Post (Udvalg, formandspost etc.) Beløb (kr.)
Kommunalbestyrelsen

7.742,83

Næstformand: Børne- og Ungeudvalget

1.384,30

I alt 9127,13
Sidst opdateret: 09. oktober 2018