Langeland Kommune

Vederlag

Oplysningspligten - se størrelsen af vederlag for Kommunalbestyrelsen

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt kommunalt ansatte, har pligt til at oplyse størrelsen af vederlaget for bestemte erhverv


Oplysningspligten gælder for erhverv, som medlemmet (eller den ansatte) er udpeget til af Kommunalbestyrelsen.

Beløbene skal offentliggøres.

Der er kun pligt til at offentliggøre egentlige vederlag - dog ikke vederlag, der ydes som medlem af kommunalbestyrelsen eller udvalg.
 
Hvis der bliver udbetalt diæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal det ikke oplyses.

Oplysninger om vederlag i Langeland Kommune

I Langeland Kommune er det besluttet at offentliggøre de vederlag kommunalbestyrelserne modtager som kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Ingen modtager vederlag for hverv, som de er udpeget til af kommunalbestyrelsen. Enkelte modtager diæter, men her er der ingen oplysningspligt.

Vederlag for andre hverv:

Sidst opdateret: 30. januar 2018

Se regulativet for vederlag

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00