Langeland Kommune

Valgkort

Alle vælgere vil ca. fem dage før valget modtage et valgkort.

Valgkortet indeholder oplysninger om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed samt dato og tid for afstemningen.

Personer, der mener sig berettigede til at afgive stemme i kommunen, men som ikke senest fem dage før valget har modtaget et valgkort, kan rette henvendelse til Borgerservice. Det samme gælder, hvis vælgeren mener, at valgkortets indhold er fejlagtigt. Hvis valgkortet er bortkommet eller ikke nået frem inden valgdagen vil det stadig være muligt at stemme. Der vil på afstemningsstedet blive udstedt et erstatningsvalgkort mod fremvisning af fornøden legitimation.

Sidst opdateret: 09. maj 2019