Langeland Kommune

Hvem kan stemme?

Valgret til Folketingsvalget:

  • Danske statsborgere over 18 år, der har fast bopæl i riget, det vil sige inkl. Færøerne og Grønland.
  • Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere kaldt ”umyndiggjorte) har ikke stemmeret.
  • Særregler for personer, der er flyttet til udlandet, det vil sige som udsendt, studerende eller lignende, jf. Folketingsvalglovens § 2 (kan søge om at blive optaget på valglisten).
  • Kun personer, der er optaget på valglisten. Man skal være optaget på valglisten senest 7 dage før valgdagen.

 

Sidst opdateret: 09. maj 2019