Langeland Kommune

Brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet kan brevstemme i hjemmet, såfremt der indgives ansøgning herom.

Ansøgningsskemaet ”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet” samt yderligere oplysninger kan fås enten af den person, der yder den personlige og praktiske hjælp m.v. eller ved henvendelse til Borgerservice.

Ansøgningsskemaet skal være Borgerservice i hænde senest fredag den 24. maj 2019, kl. 18.00.

Vælgere der opholder sig på plejecentre kan brevstemme uden forudgående ansøgning.

Sidst opdateret: 09. maj 2019