Langeland Kommune

Brevstemmeafgivning

Ved Folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 kan du brevstemme i enhver kommune i Danmark.

Der kan brevstemmes fra onsdag den 15. maj 2019, og sidste frist for at brevstemme er lørdag den 1. juni 2019. Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den storkreds, hvor du bor, det vil sige, hvor du er bopælsregistreret i CPR. Hvis du stemmer i en anden kommune end din bopælskommune, vil den kommune, hvor du brevstemmer, sende din brevstemme til din bopælskommune.

I Langeland Kommune kan der brevstemmes i Borgerservice på Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Udover den normale åbningstid har Borgerservice i Langeland Kommune udvidet åbningstiden for brevstemmeafgivning på følgende dage:

  • Lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00-12.00
  • Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.00-12.00
  • Lørdag den 01. juni 2019 kl. 09.00-16.00

Husk at medbringe fornøden legitimation, f.eks. sundhedskort, pas eller kørekort.

Sidst opdateret: 09. maj 2019