Langeland Kommune

Overførsel til et andet afstemningssted på afstemningsdagen

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

På afstemningsstedet i Rudkøbing vil der være et hæve-/sænkebord samt et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television) for vælgere, der har behov for dette.

Der vil på alle afstemningssteder være luplampe, LED-lampe samt sorte filtpenne til brug ved afstemningen.

Skemaet "Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen søndag den 26. maj 2019" kan fås ved henvendelse i Borgerservice.

Ansøgningsskemaet kan indgives fra den 28. april 2019, og skal være Borgerservice i hænde senest torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00.

Sidst opdateret: 12. april 2019