Langeland Kommune

Hvem kan stemme?

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i ét af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i ét af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettigede til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredieland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentet:

  • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)

Er du EU-borger i et andet land end Danmark, men bopælsregistreret i Danmark og gerne vil stemme, skal du ansøge herom. Du kan hente ansøgningsskemaet til valglisten til Europa-Parlamentsvalget 2019 via nedenstående link:

Sidst opdateret: 12. april 2019