Langeland Kommune

Gratis kørsel i forbindelse med Europa Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Ved EU-valget søndag den 26. maj 2019 og det kommende Folketingsvalg vil der i lighed med tidligere Folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg blive tilbudt gratis kørsel for borgerne til og fra valgstederne.

FynBus’ bestyrelse besluttede den 16. juni 2011 at tilbyde gratis kørsel i forbindelse med Folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg som en fast service til borgerne på Fyn, Ærø og Langeland. I forbindelse med Folketingsvalget 2015 kom telekørsel til. Formålet er at gøre det så nemt som muligt for borgerne at nå til deres stemmelokale og på den måde understøtte valgdeltagelsen.

Omkostningerne dækkes af hhv. den enkelte kommune (by- og lokalruter samt telekørsel) og Region Syddanmark (de regionale ruter).

Rejsehjemmel til busserne er gyldigt valgkort for turen til valgstedet og en i bussen udleveret billet til returrejsen. Returbilletten klippes af chaufføren, hvis der er brug for omstigning. Billetten vedlægges dette brev til orientering.

Gratiskørsel i forbindelse med telekørsel gælder for teletaxi og telecity.

Borgeren skal bestille både ud- og hjemtur samtidig og oplyse valgsted. Selvbetjening kan ikke benyttes i forbindelse med gratis kørsel til/fra valgstederne. Valgkortet vises til chaufføren på udturen.

Borgerne kan bestille teletaxi og telecity til EU-parlamentsvalget allerede fra den 6. maj 2019 på tlf. 63 11 22 55 - tryk 1. (Det samme telefonnummer vil skulle benyttes ifm. det kommende Folketingsvalg.)

For kunder der plejer at betale kontant og kunder, der har betalt med FynBus’ mobilbillet eller via FynBus’ Webshop samt med Rejsekort Classic og Rejsekort Kombi vil ordningen betyde, at de kan rejse gratis ifm. valget.

For kunder med periodekort (Rejsekort Pendler, Ungdomskort, Pensionist) vil ordningen ikke have nogen betydning, og der vil i henhold til FynBus’ rejseregler ikke være mulighed for refusion.

Yderligere informationer kan søges på FynBus’ hjemmeside på adressen www.fynbus.dk/valg

Kilde: FYNBUS

Sidst opdateret: 30. april 2019