Langeland Kommune

Brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, såfremt der indgives ansøgning herom.

Ansøgningsskemaet "Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet" samt yderligere oplysninger kan fås enten hos den person, der yder den personlige og praktiske hjælp m.v. eller ved henvendelse til Borgerservice.

Ansøgningsskemaet kan indsendes fra den 28. april 2019, og skal være Borgerservice i hænde senest tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00.

Vælgere der opholder sig på plejecentre kan brevstemme uden forudgående ansøgning.

Sidst opdateret: 12. april 2019