Langeland Kommune

Strynøudvalget

Strynøudvalget behandler og afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen i sager, der specielt vedrører Strynø

Udvalget består af tre medlemmer. Et medlem bliver valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, medens de to øvrige medlemmer bliver valgt af de kommunale vælgere på Strynø efter reglerne i den kommunale valglov.

Den 19. november 2013 blev der afholdt valg på Strynø.

Valgt af kommunalbestyrelsen

Navn Telefon E-mail
René Larsen rl@langelandkommune.dk

Valgt af vælgerene på Strynø

Navn Telefon E-mail
Flemming Walsted 5098 1306 flemming@walsted.dk
Kristine Møller 5195 9444 m0kristine@hotmail.com
Sidst opdateret: 21. februar 2017