Langeland Kommune

Kulturelt Samråd

Kulturet Samråd er et rådgivende organ og samarbejdspartner for kommunen inden for hele det kulturelle område.

Samrådet er et forum, som kan anvendes til dialog, debat og udvikling af det kulturelle område, og som skal fremme det kulturelle indspark/islæt i alle dele af kommunens virke, hvor det vil give mening.

Samrådet skal i samarbejde med kommunen få kulturen frem i lyset og promovere den. Samrådet kan også, hvis der er politisk ønske om det, fungere som sparringspartner og talerør for kulturpersoner og kunstnere på øen, og give mulighed for at danne netværk, samt koordinere arrangementer, events, udstillinger m.v.

Kulturelt Samråd består af højest 11 medlemmer.

Langeland Musikskole, Langelands Museum, Langeland Bibliotek kan hver udpege et medlem til Kulturelt Samråd.

Arkiverne på Langeland kan samlet udpege 1 medlem.

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem.

Derudover vælges 6 medlemmer. Disse medlemmer vælges på valgmøde. Der kan vælges enkeltpersoner samt personer fra kulturelle grupper eller foreninger. Det er et krav, at de opstillede/den opstillede forening/gruppe beskæftiger sig aktivt med kunst og kultur, dette værende som udøvende kunstner, debattør, arrangør af events o.l. En forening/gruppe kan f.eks. være et kor, teatergruppe, revyforening, brassband o.l. Desuden skal der vælges op til 4 suppleanter.

 

Formand

Navn Telefon E-mail
Lise Munk munk.lise@gmail.com

Næstformand

Navn Telefon E-mail
Anni Bagge Jensen abje@langelandkommune.dk

Valgt af Lærings-, Social- og Kulturudvalget

Navn Telefon E-mail
Jan Ole Jacobsen joja@langelandkommune.dk

Udpeget af institutionerne

Navn Telefon E-mail
Anni Bagge Jensen abje@langelandkommune.dk
Andreas Karberg andkar@langelandkommune.dk
Peer Henrik Hansen phh@langelandkommune.dk
Skjold Christensen skjold@byskjold.dk

Valgte medlemmer

Navn Telefon E-mail
Trille Brink Westergaard tubw@km.dk
Tilde Louise Carlsen tildecarlsen@gmail.com
Trine Hald Jensen trineindia@hotmail.com
Sussie Thyssen angel.t@heaven.dk
Anne Marie Thomsen amt@lifeframing.dk

Suppleant

Navn Telefon E-mail
Lisa Pihl Jensen lpj@langelandkommune.dk
Peter Dragsbo peter@dragsbo.dk
Sidst opdateret: 27. maj 2019