Langeland Kommune

Normtal

Huslejenævnet har fastsat følgende vejledende normtal for 2016

Normtallene kan anvendes ved udarbejdelse af driftsbudgetter i henhold til bestemmelserne i boligreguleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme:

  • Vicevært: 2.400 kr.
  • Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed: 3.300 kr.
  • Fremmed administration: Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.

De anførte normtal skal betragtes som en vejledning om, hvad der normalt kan forventes godkendt, men tallene kan fraviges af huslejenævnet i konkrete sager. Normtallene kan ikke anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Normtallene påregnes nyvurderet i efteråret 2016.

Sidst opdateret: 23. juni 2016