Langeland Kommune

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme

Huslejenævnet er et nævn, der ved lov er nedsat i alle kommuner. Huslejenævnet afgør tvister i boliglejemål bl.a. vedrørende huslejens størrelse, lejestigninger, varmeregnskab, vedligeholdelsesspørgsmål m.v.

Huslejenævnet er uafhængigt af kommunerne. Kommunerne stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.

Huslejenævnet består af 3 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, er udpeget af direktøren for Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Huslejenævnet, der er fælles for Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner, består af følgende personer:

Formand: Bo Tønnesen
Stedfortræder: Ulla Storm Hansen

Udlejerrepræsentant: Ole Jacobsen
Stedfortræder: Olav Grønn Hansen

Lejerrepræsentant: Jan Christensen
Stedfortræder: Henning Thesbjerg

Du kan se praktisk information så som priser, normtal m.m. via nedenstående link:  

Sekretariat:

Svendborg Kommune, juridisk afdeling.
Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen 
Tlf.: 6223 3110, mail: martin.larsen@svendborg.dk

Assistent Marianne Wolff Andersen
Tlf.: 6223 3113, mail: svendborg@svendborg.dk

 

Sidst opdateret: 10. januar 2018