Langeland Kommune

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme

Huslejenævnet er et nævn, der ved lov er nedsat i alle kommuner. Huslejenævnet afgør tvister i boliglejemål bl. a. vedrørende huslejens størrelse, lejestigninger, varmeregnskab, vedligeholdelsesspørgsmål m.v.

Huslejenævnet er uafhængigt af kommunerne. Kommunerne stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.

Huslejenævnet består af 3 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, er udpeget af direktøren for Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Huslejenævnet, der er fælles for Svendborg, Ærø og Langeland kommuner, består af følgende personer:

Formand: Bo Tønnesen
Stedfortræder: Ulla Storm Hansen

Udlejerrepræsentant: Ole Jacobsen
Stedfortræder: Olav Grønn Hansen

Lejerrepræsentant: Jan Christensen
Stedfortræder: Henning Thesbjerg

Sekretariat:

Svendborg Kommune, juridisk afdeling.
Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen 
Tlf.: 6223 3110, mail: martin.larsen@svendborg.dk

Fuldmægtig Vivi Kiel 
Tlf.: 6223 3113, mail: vivi.kiel@svendborg.dk

Indbringelse af sager skal ske skriftligt til adressen:
Huslejenævnet, Ramsherred 5, 5700 Svendborg eller svendborg@svendborg.dk med kopi af lejekontrakt. 

Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet er 304 kr. pr.
1. januar 2016.

Beløbet kan indbetales i Rådhusbutikken, Svendborg eller ved overførsel til kommunens konto i Danske Bank, reg.nr. 4366 kontonummer 3224318650.
I begge tilfælde med angivelse af lejemålets adresse.

Sidst opdateret: 23. juni 2016