Langeland Kommune

Hegnsyn

For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand.

Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

Medlemmerne af hegnsynet beskikkes af kommunalbestyrelsen.

På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag.

Formand

Navn Telefon E-mail
Jørgen Nielsen 2161 5440 dagelykkegaard@dagelykkegaard.dk

Øvrige medlemmer

Navn Telefon E-mail
Kai Strandmark 6250 1707
Peter Pahnzen

Personlige suppleanter

Navn Telefon E-mail
Henning Pil 4010 2701 henning.pil@3f.dk
Lars Prytz 2147 1333 lcp@c.dk
Carl Erik-Sander
Sidst opdateret: 19. december 2017