Langeland Kommune

Hegnsyn

For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand...

Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

Medlemmerne af hegnsynet beskikkes af kommunalbestyrelsen.

På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag.

Formand

Navn Telefon E-mail
Lars Prytz 2147 1333 lcp@c.dk

Øvrige medlemmer

Navn Telefon E-mail
Kai Strandmark 6250 1707
Jørgen Nielsen 2161 5440 dagelykkegaard@dagelykkegaard.dk

Personlige suppleanter

Navn Telefon E-mail
Michael Martin Jensen
Henning Pil 4010 2701 henning.pil@3f.dk
Hans Jacob Clausen 6251 3592 bruungaarden@gmail.com
Sidst opdateret: 12. januar 2017