Langeland Kommune

Grønt Råd

Grønt Råd skal være et debatforum for diskussion af emner inden for natur og miljø.

Formålet med et Grønt Råd er:

  • at inddrage borgere og brugere i beslutningsprocesserne repræsenteret ved organisationerne.
  • at afprøve tiltag med de berørte parter.
  • at tilstræbe opbakning til konkrete tiltag i lokalområdet.
  • at drøfte og få nye ideer og inspiration til nye tiltag.

Grønt Råd i Langeland Kommune består af:

Formand og repræsentant fra Langeland Kommunalbestyrelse

Navn Telefon E-mail
Kim Welcher 2380 6029 kiwe@langelandkommune.dk

Repræsentant fra Langeland Kommunalbestyrelse

Navn Telefon E-mail
Nynne Printz 2911 3117 pol-nypr@langelandkommune.dk

Repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening

Navn Telefon E-mail
Nis Rattenborg langeland@dn.dk

Repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening

Navn Telefon E-mail
Claus Dalskov clausdalskov@hotmail.com

Repræsentant fra Dansk Skovforening

Navn Telefon E-mail
Christian Ahlefeldt-Laurvig cal@tranekaergods.dk

Repræsentant fra Danmarks Sportsfiskerforbund

Navn Telefon E-mail
Poul H. Petersen vindrosen@oncable.dk

Repræsentant fra Friluftsrådet

Navn Telefon E-mail
Michael Martin Jensen birgitrafn@mail.tele.dk

Repræsentant fra Danmarks Jægerforbund

Navn Telefon E-mail
Johnny Sander Rasmussen vulcan@live.dk

Repræsentant fra Landbrugsorganisationen

Navn Telefon E-mail
Hans Jakob Clausen hjc@dlgtele.dk

Repræsentant fra Svendborg Kommune

Navn Telefon E-mail
Mogens Lind Jørgensen mogens.lind.jorgensen@svendborg.dk

Repræsentant fra Turist- og Erhvervsforeningen, Langeland

Navn Telefon E-mail
Dan Svenningsen ds@bodaejendomme.dk

Repræsentant fra Langelands Museum

Navn Telefon E-mail
Sigurd Arve Baslund Bohr siarba@langelandkommune.dk

Naturstyrelsen - Miljø- og Fødevareministeriet

Navn Telefon E-mail
Jakob Harrekilde Jensen har@nst.dk
Sidst opdateret: 19. marts 2018