Langeland Kommune

Grønt Råd

Grønt Råd i Langeland Kommune er et rådgivende organ for kommunen.

Grønt Råd beskæftiger sig hovedsageligt med emner inden for natur, miljø, friluftsliv, turisme og planlægning i det åbne land. Grønt Råd i Langeland Kommune består af:

 

Formand og repræsentant fra Langeland Kommunalbestyrelse

Navn Telefon E-mail

Repræsentant fra Langeland Kommunalbestyrelse

Navn Telefon E-mail

Repræsenant fra Danmarks Naturfredningsforening

Navn Telefon E-mail
Nis Rattenborg langeland@dn.dk

Repræsenant fra Dansk Ornitologisk Forening

Navn Telefon E-mail
Claus Dalskov clausdalskov@hotmail.com

Repræsentant fra Dansk Skovforening

Navn Telefon E-mail
Christian Ahlefeldt-Laurvig cal@tranekaergods.dk

Repræsentant fra Danmarks Sportsfiskerforbund

Navn Telefon E-mail
Poul H. Petersen vindrosen@oncable.dk

Repræsentant fra Friluftsrådet

Navn Telefon E-mail
Michael Martin Jensen birgitrafn@mail.tele.dk

Repræsentant fra Danmarks Jægerforbund

Navn Telefon E-mail
Georg Guldberg Jensen ggj@sydfynsmail.dk

Repræsentant fra Landbrugsorganisationen

Navn Telefon E-mail
Hans Jakob Clausen hjc@dlgtele.dk

Repræsentant fra Svendborg Kommune

Navn Telefon E-mail
Mogens Lind Jørgensen mogens.lind.jorgensen@svendborg.dk

Repræsentant fra Turist- og Erhvervsforeningen, Langeland

Navn Telefon E-mail
Dan Svenningsen ds@bodaejendomme.dk

Repræsentant fra Langelands Museum

Navn Telefon E-mail
Cecilie Bønnelycke cecbon@langelandkommune.dk

Naturstyrelsen

Navn Telefon E-mail
Jakob Harrekilde Jensen har@nst.dk
Sidst opdateret: 19. december 2017