Langeland Kommune

Fredningsnævn

Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region

Et fredningsnævn består af:

  1. en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren,
  2. et medlem, der udpeges af miljøministeren, og
  3. et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer.

Medlem

Navn Telefon E-mail
Henning Pil 4010 2701 henning.pil@3f.dk

Stedfortræder

Navn Telefon E-mail
Bent Uhrenholdt
Sidst opdateret: 24. april 2013