Langeland Kommune

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til Folkeoplysningsloven og Langeland Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Udvalget består af 11 medlemmer

  • 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer
  • 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger inden for aftenskoleområdet
  • 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger inden for det frivillige idrætsforeningsområde
  • 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra andre folkeoplysende foreninger
  • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra handicaporganisationerne

For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges 1 eller flere stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.

Bilag:

Formand

Navn Telefon E-mail
Jytte Frederiksen, Rudkøbing Gymnastikforening brandt-kjaer@webspeed.dk

Næstformand

Navn Telefon E-mail
Anna Elnegaard, LOF Tranekær elneganna@gmail.com

Valgt af kommunalbestyrelsen

Navn Telefon E-mail
Erik Jørgensen 2250 9689 erhyjo@langelandkommune.dk
Kim Welcher 2380 6029 kiwe@langelandkommune.dk

Valgt af foreninger indenfor aftenskoleområdet

Navn Telefon E-mail
Anna Elnegaard, LOF Tranekær elneganna@gmail.com
Trine Tved Viskum, Langelands Husflidsforening trine_tved@youhoo.dk
Leif Ahlefeldt-Laurvig, Rudkøbing Sangkreds leifahlefeldtlaurvig@gmail.com

Valgt af foreninger indenfor det frivillige idrætsområde

Navn Telefon E-mail
Jytte Frederiksen, Rudkøbing Gymnastikforening brandt-kjaer@webspeed.dk
Jens Kjeldsen, Tranekær-Tullebølle Idrætsforening jens3x34@gmail.com
Leif Lyder, Rudkøbing Boldklub taxisyd@worldonline.dk

Valgt af andre folkeoplysende foreninger

Navn Telefon E-mail
Anders Andersen, Langelands Biavlerforening annioganders@gmail.com
Claus Thorsted, Det Danske Spejderkorps Rudkøbing val_j@post7.tele.dk

Valgt af handicaporganisationerne

Navn Telefon E-mail
Hans Erik Jensen, DH vindrosen@kabelmail.dk

Personlige suppleanter indenfor aftenskoleområdet

Navn Telefon E-mail
Birgit Heldbo, Langelands Husflidsforening
Poul Hansen, Rudkøbing Sangkreds
Vivi Nielsen, LOF Tranekær

Personlige suppleanter indenfor det frivillige idrætsområde

Navn Telefon E-mail
Kamilla Kjeldsen, Tranekær-Tullebølle Idrætsforening
Mikael Funk, Rudkøbing Boldklub
Karin Christiansen, Rudkøbing Gymnastikforening

Personlige suppleanter valgt af foreninger inden for den folkeoplysende voksenundervisning

Navn Telefon E-mail
Jens Borg Jensen Langelands Biavlerforening
Kristian Dansted, DDS Tulebølle

Personlig suppleant for Handicaporganisationerne

Navn Telefon E-mail
Susanne Jørgensen 2884 4911 susjoerg@gmail.com
Sidst opdateret: 25. april 2018