Langeland Kommune

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til Folkeoplysningsloven og Langeland Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Udvalget består af 11 medlemmer

  • 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer
  • 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger inden for aftenskoleområdet
  • 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger inden for det frivillige idrætsforeningsområde
  • 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra andre folkeoplysende foreninger
  • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra handicaporganisationerne

For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges 1 eller flere stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.

Bilag:

Formand

Navn Telefon E-mail
Jytte Frederiksen, Rudkøbing Gymnastikforening

Valgt af kommunalbestyrelsen

Navn Telefon E-mail
Erik Jørgensen 2250 9689 erhyjo@langelandkommune.dk
Kim Welcher 2380 6029 kiwe@langelandkommune.dk

Valgt af foreninger indenfor aftenskoleområdet

Navn Telefon E-mail
Egon Knudsen, Langelands Husflidsforening
Jørn Ågaard, Rudkøbing Sangkreds
Anna Elnegaard, LOF Tranekær

Valgt af foreninger indenfor det frivillige idrætsområde

Navn Telefon E-mail
Jytte Frederiksen, Rudkøbing Gymnastikforening
Palle Melchiorsen, Langeland Cykel og Løb
Jens Kjeldsen, Tranekær-Tullebølle Idrætsforening

Valgt af andre folkeoplysende foreninger

Navn Telefon E-mail
Anders Andersen, Langelands Biavlerforening
Claus Thorsted, Det Danske Spejderkorps Rudkøbing

Valgt af handicaporganisationerne

Navn Telefon E-mail
Hans Erik Jensen, SUK Langeland

Personlige suppleanter indenfor aftenskoleområdet

Navn Telefon E-mail
Birgit Heldbo, Langelands Husflidsforening

Personlige suppleanter indenfor det frivillige idrætsområde

Navn Telefon E-mail
Helle Thomsen, Sydlangeland Badminton
Joan Madsen-Østerbye, Rudkøbing Boldklub
Helle Kroman Jensen, BK-Sydlangeland

Personlige suppleanter valgt af foreninger inden for den folkeoplysende voksenundervisning

Navn Telefon E-mail
Jens Borg Jensen Langelands Biavlerforening
Sidst opdateret: 10. august 2017