Langeland Kommune

Erhvervsråd Langeland

Erhvervsråd Langeland arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for udvikling i Langeland Kommune.

Erhvervsråd Langeland skal bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsudviklingen i Langeland Kommune – med særlig vægt på innovation og udvikling. Det sker i et stærkt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, lokale arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og kommunen.

Erhvervsråd Langeland skal samarbejde med Turist- og Erhvervsforening Langeland (TEL). Erhvervsråd Langeland skal give input til – og drøfte – vækststrategier, der kan medvirke til at fremme en aktiv erhvervsudvikling, herunder også på turistområdet. Rådet skal desuden drøfte Langeland Kommunes planstrategi samt strategier, der bakker op om kommunens bosætningspolitik.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 12. marts 2018 truffet beslutning om at videreføre Erhvervsråd Langeland for perioden fra 1.april 2018 til 31.december 2021. Rådet er oprettet som et rådgivende udvalg i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17 stk. 4.

Formand

Navn Telefon E-mail
Tonni Hansen 2469 1290 tonhan@langelandkommune.dk

Medlemmer

Navn Telefon E-mail
Kim Welcher 2380 6029 kiwe@langelandkommune.dk
Bo C. Nissen 2179 0939 bocani@langelandkommune.dk
René Larsen 7255 9993 rl@langelandkommune.dk
Bjarne Nielsen 5170 9639 bn@langelandkommune.dk
Finn Methmann fme@stmvinduer.dk
Freddy Knecht frnk@danskmetal.dk
Jimmy Larsen jkl@jimco.dk
Kim Behnfeld Jensen kim.behnfeld.jensen@superbrugsen.dk
Lars Birk Rasmussen lbr@langeland-forsyning.dk
Simon Risbjerg sr@simonrisbjerg.dk
Ulrik Bremholm ulrik@bremholm.dk
Marie Wöldike mw@woldike.nu
Bjarne Elnegaard bjane.elnegaard@3f.dk
Sidst opdateret: 18. april 2018