Langeland Kommune

Bymiljøudvalget

Udvalget beskæftiger sig med plansager, byggesager, anlægsprojekter og præmiering i hele Langeland Kommune.

Særligt interesseområde for udvalget er sager, der vedrører bevaringsværdier i form af bygninger og andre kulturværdier.

Bymiljøudvalget er nedsat af Kommunalbestyrelsen som et hørings- og rådgivningsorgan for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. 

Formand og valgt af Kommunalbestyrelsen

Navn Telefon E-mail
Kim Welcher 6257 2925 kiwe@langelandkommune.dk

Valgt af Kommunalbestyrelsen

Navn Telefon E-mail
Erik Jørgensen 2250 9689 erhyjo@langelandkommune.dk

Repræsentant for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø

Navn Telefon E-mail
Nikolaj Nilou hf.nn@get2net.dk

Suppleant for repræsentant for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø

Navn Telefon E-mail

Repræsentant fra Rudkøbing Handelsstandsforeningen

Navn Telefon E-mail
Birger Andersen stine.birger@email.dk

Repræsentant for Langelands Museum

Navn Telefon E-mail
Cecilie Bønnelycke cecbon@langelandkommune.dk

Repræsentant fra Turist- og Erhvervsforeningen Langeland (TEL)

Navn Telefon E-mail
Karina Stæhr almgus@sol.dk
Sidst opdateret: 30. december 2017