Langeland Kommune

Borgerinddragelsesudvalget

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et Udvalg om Borgerinddragelse.

Borgerinddragelsesudvalget skal komme med anbefalinger til hvordan der kan tænkes mere borgerinddragelse og aktivt medborgerskab ind i kommunalbestyrelsens arbejde. Udvalget består af fem politikere og syv borgere.

Udvalget tager i sit arbejde udgangspunkt i fire overordnede spørgsmål:

  1. Hvad har vi hidtil gjort i Langeland Kommune? Evaluering af det hidtidige arbejde med borgerinddragelse – hvad har været godt og hvad kan med fordel ændres?
  2. Hvad har andre kommuner gjort, og hvad kan vi lære af dem? Der hentes inspiration i andre kommuner i forhold til deres arbejde med borgerinddragelse. Hvad har fungeret godt andre steder?
  3. Hvilke nye muligheder ser vi i horisonten? Er der nye former for borgerinddragelse, herunder elektroniske og sociale medier, der med fordel kan tænkes ind i kommunalbestyrelsens arbejde med lokaldemokrati?
  4. Hvad vil vi anbefale til Kommunalbestyrelsen? Anbefalinger til hvordan der kan tænkes mere borgerinddragelse og aktivt medborgerskab ind i kommunalbestyrelsens arbejde. Hvad kan vi gøre i Langeland Kommune?

Medlemmer: 

Navn     Telefon       
Lisa Pihl Jensen Formand   2324 2478      

Bjarne Nielsen

    5170 9630    

Erik Jørgensen

    2550 9689      
Kim Welcher     2380 6029      

Jette Purup 

         
Jørgen Nielsen          

Christian Stenberg

         
Anne Rasmussen          

Gitte Rasmussen 

         
Steffen Boye Uhrenholdt          

Gert Ludwigs Rosing

         

Lars Ole Børre Larsen

         

 

 

 

 

Sidst opdateret: 02. maj 2019