Langeland Kommune

Borgerinddragelsesudvalget

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et Udvalg om Borgerinddragelse. Udvalget skal bestå at fem politikere og syv borgere.

Udvalget tager i sit arbejde udgangspunkt i fire overordnede spørgsmål:

  1. Hvad har vi hidtil gjort i Langeland Kommune? Evaluering af det hidtidige arbejde med borgerinddragelse – hvad har været godt og hvad kan med fordel ændres?
  2. Hvad har andre kommuner gjort, og hvad kan vi lære af dem? Der hentes inspiration i andre kommuner i forhold til deres arbejde med borgerinddragelse. Hvad har fungeret godt andre steder? 
  3. Hvilke nye muligheder ser vi i horisonten? Er der nye former for borgerinddragelse, herunder elektroniske og sociale medier, der med fordel kan tænkes ind i kommunalbestyrelsens arbejde med lokaldemokrati?
  4. Hvad vil vi anbefale til Kommunalbestyrelsen? Anbefalinger til hvordan der kan tænkes mere borgerinddragelse og aktivt medborgerskab ind i kommunalbestyrelsens arbejde. Hvad kan vi gøre i Langeland Kommune?

Hvis du ønsker at være en del af udvalget og bidrage til dets arbejde, skal du udfylde spørgeskemaet her på siden, senest 10. september 2018.

Udvælgelse af de syv borgere til Borgerinddragelsesudvalget sker 12. september 2018.

Alle ansøgere får besked om, hvilke syv borgere, der er valgt til udvalget.

Første møde i det fuldtallige udvalg er 27. september 2018 kl. 16:30.

Skema:

Sidst opdateret: 04. september 2018