Langeland Kommune

Bevillingsnævn

I henhold til Restaurationslovens § 10 stk. 2 gives og fornys alkoholbevillinger af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet.

Ansøgning om alkoholbevilling indgives til politiet, der fremsender ansøgningen til kommunen med en indstilling. Såfremt politiet ikke har bemærkninger til ansøgningen meddeles en bevilling for 8 år.

Såfremt man ønsker at følge en virksomheds økonomiske udvikling, kan der meddeles bevilling for 2 eller 4 år.

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har valgt at delegere kompetencen i de ukomplicerede sager, hvor politiet anbefaler bevilling uden forbehold, til kommunaldirektøren, medens de øvrige sager forelægges Økonomiudvalget. Langeland Kommunes Restaurationsplan - Alkoholbevillinger

OBS: Filen åbner i nyt vindue!

Restauranter med udvidet åbningstid

OBS: Filen åbner i nyt vindue!

Sidst opdateret: 30. juli 2019