Langeland Kommune

Beredskabskommissionen

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod...

skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte

Beredskabskommissionen består af:

  • Borgmesteren, der er født formand
  • Politimesteren
  • 3 medlemmer udpeget at kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
  • 1 repræsentant for Beredskabsforbundet
  • 1 repræsentant for de deltidsansatte brandmænd

Formand:

Navn Telefon E-mail
Bjarne Nielsen 6256 1498 bn@langelandkommune.dk

Politimesteren

Navn Telefon E-mail
Fyns Politi fyns@politi.dk

Øvrige medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen:

Navn Telefon E-mail
Kim Welcher 6257 2925 kiwe@langelandkommune.dk
Theis Nielsen thni@langelandkommune.dk
Stephanie Terndrup 2498 5842 stte@langelandkommune.dk

Repræsentant for Beredskabsforbundet

Navn Telefon E-mail
Svend Engelund

Repræsentant for de deltidsansatte brandmænd

Navn Telefon E-mail
Bent Larsen bentdon@post11.tele.dk
Sidst opdateret: 24. april 2013