Langeland Kommune

Bagenkop Havneråd

Bagenkop Havneråd er nedsat som et rådgivende organ for kommunalbestyrelsen og skal hovedsagelig beskæftige sig med havnerelaterede emner inden for erhverv, miljø, turisme og udvikling af Bagenkop Havn og Ristinge Havn, der også er repræsenteret i udvalget.

Derudover består rådet af to medlemmer fra afdelingen Teknik og Miljø

Bagenkop Havneråd skal primært beskæftige sig med at yde rådgivning vedrørende:

  • Udvikling og forbedring af Bagenkop Havn, herunder forslag og planer om ønskede istandsættelser og udbygninger
  • Udtalelser om regulativer og principper for Bagenkop Havns drift
  • At virke som bindeled mellem Langeland Kommune og Bagenkop Havns brugere
  • Udtalelser om konkrete henvendelser fra brugere eller andre om Bagenkop Havns forhold
  • Udtalelser til Bagenkop Havns budgetter og takster i forbindelse med kommunens budgetarbejde

 

Medlemmer:

Repræsentant for fiskerne
Egon Nielsen

Repræsentant fra Bagenkop Erhvervsforening
Jan Olsen

Repræsentant for Ristinge Havn
Ole Nielsen

Torben
Hansen Repræsentant for bådudlejerne

Repræsentant for Bagenkop Bådelaug
Willy Johansen

Det Konservative Folkeparti
Bo C. Nissen
Slotsgade 28
5953
Tranekær

Tlf.:
2179 0939
E-mail:
Dansk Folkeparti
Kim Welcher
Nørreballevej 11A
5932
Humble

Tlf.:
2380 6029
E-mail:
Sidst opdateret: 17. september 2018