Langeland Kommune

Børn- og Ungeudvalget

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge

Udvalget består af:

  • 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer
  • Byretsdommeren i retskredsen
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen

Formand:

Stephanie Terndrup
Venstre
Stephanie Terndrup
Langegade 5, Lindelse
5900
Rudkøbing

Tlf.:
2498 5842
E-mail:

Næstformand:

Ulrik Kølle Hansen
Venstre
Ulrik Kølle Hansen
Strandgade 15
5935
Bagenkop

Tlf.:
2179 9035
E-mail:

Personlige stedfortrædere:

Elisa Hansen
Venstre
Elisa Hansen
Bukkeskovvej 5, Botofte
5953
Tranekær

Tlf.:
6259 1284
Mobil:
2337 9183
E-mail:
Kim Welcher
Dansk Folkeparti
Kim Welcher
Nørreballevej 11A
5932
Humble

Tlf.:
6257 2925
Mobil:
2380 6029
E-mail:
Sidst opdateret: 31. oktober 2014