Langeland Kommune

Forretningsorden

Forretningsordenen for kommunalbestyrelsen, Langeland Kommune, beskriver, hvordan arbejdet i Kommunalbestyrelsen skal foregå. Følgende emner er beskrevet i forretningsordenen:

 • Kommunalbestyrelsens møder
 • Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
 • Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse
 • Udvalg
 • Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning
 • Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag
 • Flertalsvalg
 • Forholdstalsvalg
 • Beslutningsprotokol m. v.
 • Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse
 • Ændringer i forretningsordenen

 

Sidst opdateret: 23. august 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00