Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Kommunalbestyrelsen

Oversigt for år:
2018

Referat

Mandag den 13-04-2015
 • 104.
  Salg af jord til Multihuset Nordlangelandshallen
  Sagsnr:
  15/3470
  Sagsfremstilling

  Multihuset Nordlangelandshallen har henvendt sig til Langeland Kommune med forespørgsel om køb af den jord, hvorpå hallen ligger.

   

  Baggrunden er, at kreditinstitutionerne ikke længere ønsker at yde lån til bygninger, der ligger på lejet grund, heller ikke såfremt der er tale om et meget langvarigt lejemål.

   

  Multihuset Nordlangeland og Langelandshallen er de eneste haller, der ligger på jord, der er ejet af Langeland Kommune.

   

  Administrationen har forespurgt Langelandshallen om man kunne være interesseret i en lignende aftale. Spørgsmålet skal senere drøftes i bestyrelsen, hvorefter man vender tilbage.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler:

  • at anmodningen fra Multihuset Nordlangelandshallen imødekomme på de i sagsfremstillingen anførte betingelser
  • at der i forhold til Langelandshallen gives en forhåndsgodkendelse, såfremt denne hal måtte ønske samme ordning.
  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2015

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-04-2015

  Indstillingen blev godkendt.