Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Se dagsordner og referater online

Du får adgang til dagsordner og referater fra Langeland Kommunes forskellige udvalg og råd ved at klikke på udvalget eller rådets navn i venstre-menu.

Åbne og lukkede punkter

En dagsorden kan bestå af åbne og lukkede punkter. Offentligheden har ikke adgang til at se lukkede punkter, idet der f.eks. kan være tale om stærkt personfølsomme oplysninger. Er der tale om et lukket punkt, vil punktets overskrift kunne ses, men teksten vil ikke være understreget.