Langeland Kommune

Voksenspecialundervisning på Langeland

Dagtilbud på senhjerneskadeområdet

Bestyrelsen består af

  • 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 2 medlemmer udpeget af DH-Langeland
  • 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal minds én være lærer
  • 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere
  • 2 suppleanter

Medlem

Navn Telefon E-mail
Ulrik Kølle Hansen 2179 9035 ulkh@langelandkommune.dk
Karina Jørgensen 2015 3412 kj@langelandkommune.dk

Suppleant

Navn Telefon E-mail
Elisa Hansen 6259 1284 eha@langelandkommune.dk
Stephanie Terndrup 2498 5842 stte@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 20. januar 2014