Langeland Kommune

UU - Center Sydfyn

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommuner

Der nedsættes et Centerråd bestående af de 4 kommuners politiske udvalgsformænd for de udvalg, som er ansvarlige for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Derudover består Centerrådet af 1 politiker fra hver af de 4 kommuner, tilhørende de politiske udvalg, hvori vejledningsindsatsen for de 18–25 årige er hjemme-hørende.

 

 

Formand for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget, er født medlem

Navn Telefon E-mail
Jan Ole Jakobsen 5364 1454 joja@langelandkommune.dk
Tonny Gjersen 2576 7820 tongje@langelandkommune.dk

Medlem

Navn Telefon E-mail
Bjarne Nielsen 5170 9639 bn@langelandkommune.dk
Lisa Pihl Jensen 2324 2478 lpj@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 30. januar 2018