Langeland Kommune

UU - Center Sydfyn

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommuner

Der nedsættes et Centerråd bestående af de 4 kommuners politiske udvalgsformænd for de udvalg, som er ansvarlige for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Derudover består Centerrådet af 1 politiker fra hver af de 4 kommuner, tilhørende de politiske udvalg, hvori vejledningsindsatsen for de 18 – 25 årige er hjemmehørende.

 

 

Formand for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget, er født medlem

Navn Telefon E-mail
Lisa Pihl Jensen 6256 1028 lpj@langelandkommune.dk

Medlem

Navn Telefon E-mail
Sidst opdateret: 24. april 2013