Langeland Kommune

KL's delegeretmøder

KL afholder årligt delegeretmøde

Langeland Kommune er repræsenteret med 2 delegerede.

Delegerede

Navn Telefon E-mail
Bjarne Nielsen 6256 1498 bn@langelandkommune.dk
Lisa Pihl Jensen 6256 1028 lpj@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 06. februar 2014