Langeland Kommune

KL's delegeretmøder

KL afholder årligt delegeretmøde

Langeland Kommune er repræsenteret med 2 delegerede.

Delegerede

Navn Telefon E-mail
Tonni Hansen 2469 1290 tonhan@langelandkommune.dk
Lisa Pihl Jensen 2324 2478 lpj@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 06. februar 2014