Langeland Kommune

KL's Repræsentantskab

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen

Repræsentantskabet har til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne og består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder.

De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

Borgmesteren er født medlem

Navn Telefon E-mail
Tonni Hansen tonhan@langelandkommune.dk

Stedfortræder

Navn Telefon E-mail
Lisa Pihl Jensen lpj@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 24. april 2013