Langeland Kommune

Spodsbjerg Færgebros Fond

Spodsbjerg Færgebros Fond skal fremme trafikale forhold på Langeland samt til og fra Langeland

Endvidere kan der ydes støtte til generelt virkende foranstaltninger til fremme af erhvervslivet, herunder turisme på Langeland.

Bestyrelsen for Spodsbjerg Færgebros Fond afholder som hovedregel 2 årlige møder - normalt i maj og december.

Der kan søges om tilskud til fremme af trafikale forhold på Langeland og til og fra Langeland. Endvidere kan der ydes støtte til generelt virkende foranstaltninger til fremme af erhvervslivet, herunder turisme på Langeland.

Ansøgninger kan enten sendes til:

Spodsbjerg Færgebros Fond
v/Langeland Kommune
Direktionssekretariatet
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

eller på e-mail:

 

Formand:

Navn Telefon E-mail
Bjarne Nielsen 6256 1498 bn@langelandkommune.dk

Medlemmer

Navn Telefon E-mail
Lisa Pihl Jensen 6256 1028 lpj@langelandkommune.dk
Elisa Hansen 6259 1284 eha@langelandkommune.dk
Karina Jørgensen 6251 3500 kj@langelandkommune.dk
Tommy Bredal Storgaard 6251 4410 tobs@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 21. november 2014