Langeland Kommune

Spodsbjerg Færgebros Fond

Spodsbjerg Færgebros Fond skal fremme trafikale forhold på Langeland samt til og fra Langeland

Endvidere kan der ydes støtte til generelt virkende foranstaltninger til fremme af erhvervslivet, herunder turisme på Langeland.

Bestyrelsen for Spodsbjerg Færgebros Fond afholder som hovedregel 2 årlige møder - normalt i maj og december.

Der kan søges om tilskud til fremme af trafikale forhold på Langeland og til og fra Langeland. Endvidere kan der ydes støtte til generelt virkende foranstaltninger til fremme af erhvervslivet, herunder turisme på Langeland.

Ansøgninger kan enten sendes til:

Spodsbjerg Færgebros Fond
v/Langeland Kommune
Direktionssekretariatet
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Direktionssekretariat@langelandkommune.dk

Formand:

Navn Telefon E-mail
Tonni Hansen 2469 1290 tonhan@langelandkommune.dk

Medlemmer

Navn Telefon E-mail
Gert Schmidt 6114 0014 gedasc@langelandkommune.dk
Knud Gether 4011 4299 kng@langelandkommune.dk
Jan Ole Jakobsen 5364 1454 joja@langelandkommune.dk
Lisa Pihl Jensen 2324 2478 lpj@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 15. november 2018