Langeland Kommune

Fonden Spodsbjerg Turistbådehavn

Fonden driver lystbådehavnen ved Sposbjerg

Fondens formål er at etablere og drive lystbådehavn ved Spodsbjerg til gavn for maritime turistaktiviteter på Langelands østkyst.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende på Langeland eller have særlig tilknytning til Langeland eller det langelandske turisterhverv.

Ved begyndelsen af hver valgperioden udpeger Langeland Kommunalbestyrelse 2 medlemmer til bestyrelsen.

Spodsbjerg Færgebros Fond udpeger af sin midte 2 medlemmer til bestyrelsen.

Endelig udpeget bestyrelsen et medlem efter indstilling fra Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. Dette medlem er valgt for 2 år ad gangen og nyvalg finder sted senest 1. april.

Valgt af Langeland Kommunalbestyrelse

Navn Telefon E-mail
Gert Schmidt 6114 0014 gedasc@langelandkommune.dk
Jan Ole Jakobsen 5364 1454 joja@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 24. april 2013