Langeland Kommune

Naturturisme I/S

Naturturisme I/S skal styrke turisterhvervets udviklingsmuligheder

Gennem tiltag, der forbedrer områdets kvaliteter inden for natur og kulturhistoriske oplevelser. Interessentskabets virke skal ligeledes styrke grundlaget for kommunernes arbejde for en større bosætning i området. Udviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til lokalbefolkningens og naturens interesser.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvor hver af de deltagende kommuner (Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø) udpeger 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand, hvis stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med ikke-kommunale medlemmer, der ikke har stemmeret.

Langeland Kommunalbestyrelse er repræsenteret med:

Navn Telefon E-mail
Nynne Printz 2911 3117 pol-nypr@langelandkommune.dk
Bjarne Nielsen 5170 9639 bn@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 24. april 2013