Langeland Kommune

Lokal Aktionsgruppe

Aktionsgruppen vil fremme den lokal landdistriktsudvikling

Foreningens formål er:

 

LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø skal fremme den lokale landdistriktsudvikling.

Visionen for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø er at bidrage til at sikre de fire øer som attraktive kommuner, der sammen med borgere og erhvervsliv sætter ambitiøse rammer for trivsel, udvikling og vækst, som skaber levende helårssamfund:

  • Vi vil have fokus på at fastholde og videreudvikle vores styrkeområder fødevarer, turisme og vedvarende energi.
  • Vi vil skabe veje til vækst, der sikrer bæredygtige og attraktive kommuner med fokus på innovation, finansiering og infrastruktur.

Indsatsområderne på de fire øer er følgende:

  • Styrke erhvervsudviklingen på de fire øer ved etablering og videreudvikling af mindre virksomheder (færre end 50 ansatte), herunder bl.a. vedvarende energi.
  • Udvikle kyst- og oplevelsesturisme.
  • Styrke udviklingen inden for lokale fødevarer og kosttilskud, herunder etablering af nye arbejdspladser og produkter.
  • Styrkelse og synliggørelse af de fire øers kvaliteter som bosætningsområder.
  • Understøttelse af udviklingen inden for infrastruktur, herunder også it infrastruktur.
  • Diversificering af den maritime økonomi. 

 

Medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen

Navn Telefon E-mail
Ulrik Kølle Hansen 2179 9035 ulkh@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 01. september 2016