Langeland Kommune

Styringsdialog

Der afholdes mindst et årligt styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation.

Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og bolig-organisationerne  trådte i kraft den 1. januar 2010. 

Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen.

Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation.

Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema og årsberetning samt resultater af eventuelle relevante analyser.

For at sikre den mest effektive indberetning af bl.a. boligorganisationernes styringsrapporter til kommunerne sker dette via IT-platform Almenstyringsdialog.dk.

IT-platformen indeholder mindst 5 års historik og det er muligt til hver en tid at hente tidligere års styringsrapporter m.v. Boligorganisationer og kommuner vil endvidere kunne trække en række standardstatistikker med nøgletal og benchmarks fra styringsrapporterne og eksportere disse til videre egne analyser.
Sidst opdateret: 29. marts 2016