Langeland Kommune

Boligselskabet Langeland

Boligselskabet opfører, udlejer og administrerer almene boliger på Langeland

Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Herudover udpeges 3 medlemmer af Langeland kommune. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges sup­pleanter for disse.

Medlemmer

Navn Telefon E-mail
Jan Ole Jakobsen 6250 1454 joja@langelandkommune.dk
Karina Jørgensen 2015 3412 kj@langelandkommune.dk

Personlige suppleanter

Navn Telefon E-mail
Brian Dalsgaard brda@langelandkommune.dk
Theis Nielsen thni@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 08. april 2014