Langeland Kommune

Bestyrelser på Langeland

Bestyrelser for bymøllen, haller, havne og varmeværker m.v.

Repræsentantskabet for Humblehallen

Navn Telefon E-mail
Tonny Gjersen tongje@langelandkommune.dk
Ulrik Kølle Hansen ulkh@langelandkommune.dk

Lohals Havn A/S

Navn Telefon E-mail
Ulrik Kølle Hansen ulkh@langelandkommune.dk
Jesper Ansbæk

I/S Spodsbjerg Fiskerihavn

Navn Telefon E-mail

Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Navn Telefon E-mail
Jette B. Jespersen 6166 1943 jeje@langelandkommune.dk

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Navn Telefon E-mail
René Larsen rl@langelandkommune.dk

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Navn Telefon E-mail
Ida Friis

Øhavets Smakkecenter

Navn Telefon E-mail
René Larsen rl@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 22. november 2016