Langeland Kommune

Nu er det atter blevet tid til at søge Langeland Kommunes ”julelegater”.

Ansøgningsfrist er den 25. oktober 2019, kl. 12.00.

Legater:

 

Rudkøbing Kommunes Trangslegat

Sydlangeland Kommunes Sociale Legat

Nordlangelands Sociale Legat

Nu er det atter blevet tid til at søge Langeland Kommunes legater. Nogle borgere har døbt dem ”julelegater” idet de uddeles hvert år i december måned.

  • Rudkøbing Kommunes Trangslegat kan søges af borgere i den tidligere Rudkøbing Kommune.
  • Sydlangeland Kommunes Sociale Legat kan søges af borgere i den tidligere Sydlangeland Kommune.
  • Nordlangelands Sociale Legat kan søges af borgere i den tidligere Tranekær Kommune.

Familier eller enlige som på grund af store forsørgelsesbyrder, uddannelse, sygdom eller lignende lever under vanskelige økonomiske forhold har mulighed for at søge et af overstående legater.

I år er der:

  • Kr. 10.000 til uddeling af Nordlangelands Sociale Legat
  • Kr. 20.000 til uddeling af Rudkøbing Kommunes Trangslegat
  • Kr. 50.000 til uddeling af Sydlangeland Kommunes Sociale Legat

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2019, kl. 12.00.

Ansøgningsskemaet finder du nederst på siden. Du kan også rette henvendelse til Langeland Kommune, Borgerservice, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, tlf.nr. 6351 6000.

Herefter vil ansøgningerne blive behandlet i Lærings-, Social- og Kulturudvalget ultimo november måned og de borgere der får tildelt et legat vil kunne få pengene udbetalt i december måned.

Er der spørgsmål til overstående kan man kontakte Jackie Larsen på tlf. 6351 6102 eller Helle Bendorf på tlf. 6351 6209.

 

Sidst opdateret: 07. oktober 2019