Langeland Kommune

Opsamling fra mødet omkring vækst med turisme – og den videre proces.

Endnu engang tak til alle de 320 deltidslangelændere, der mødte op på Ørstedskolen til mødet om vækst i turismen den 24. marts 2019.

Der har været rigtig mange tilbagemeldinger og dette indhold vil vi drage med ind i den videre proces. Særligt i forbindelse med beskrivelse af indsatser for de 5 prioriterede fokusområder i den kommende planstrategi, som er erhverv, turisme, bosætning, infrastruktur og kultur og fællesskaber.

Mange har spurgt ind til muligheden for et nyt arrangement og hensigten er, at vi afholder et lignende arrangement om to år. Vi har allerede nu drøftet behovet for, at udbrede kendskabet til øens mange spændende oplevelser.

Deltidslangelænderne – det vil sige ejere af sommerhuse og fritidshuse – spiller en vigtig rolle i vores lokalsamfund og for udviklingen i turismen og glade og tilfredse deltidslangelændere er rigtig gode ambassadører for Langeland.

Konkrete inputs fra mødet:

Udfordringer:

Potentiale – det arbejder vi videre med:

  • Events
  • Aktiviteter
  • Kommunikation
  • Synlighed
  • Samarbejde omkring det sydfynske ø-hav
  • Brande kommende Geopark – stedbundne (Lokale fødevarer f.eks. frisk fisk, kunst)
  • Særlige lokaliteter og naturperler
  • Rene strande, stier og byer
  • Benytte og beskytte naturen
  • Tryghed – til ro og fordybelse

Modtag nyhedsmail fra Langeland Kommune

Tilmeld dig nyheder og/eller annoncer så vil du løbende blive orienteret om nyt indhold på hjemmesiden.

Sidst opdateret: 01. juli 2019