Langeland Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18.

Tilskud kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer.

Der lægges vægt på at foreningens/organisationens aktiviteter skal være lokalt forankret og primært være målrettet borgere i Langeland Kommune. Der kan også søges tilskud af landsdækkende foreninger og organisationer som har aktiviteter som langelandske borgere gør brug af.

Kommunens frivilligpolitik og ansøgningsskema til § 18 ses via nedenstående link:

Ansøgningsskema kan også rekvireres ved sekretær Pia Tholstrup, tlf. 6351 6076.

Puljen i 2019 er på 453.000 kr., hvoraf der blev uddelt 273.000 kr. i marts 2019.

Der er ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. september2019.

Ansøgning om tilskud sendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, att.: Pia Tholstrup eller elektronisk til pith@langelandkommune.dk

 

Sidst opdateret: 02. august 2019