Langeland Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Langeland Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte § 18-midler.

Puljen er i 2019 på 453.000 kr., og tilskud kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer. Der lægges vægt på at foreningens/organisationens aktiviteter skal være lokalt forankret og primært være målrettet borgere i Langeland Kommune. Der kan også søges tilskud af landsdækkende foreninger og organisationer som har aktiviteter som langelandske borgere gør brug af.

Du finder ansøgningsskemaet via nedenstående link. Skemaet kan også rekvireres ved sekretær Pia Tholstrup, tlf. 6351 6076.

Der er to årlige ansøgningsfrister – 1. marts og 1. september.

Ansøgning om tilskud sendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, att.: Pia Tholstrup eller elektronisk til pith@langelandkommune.dk

 

 

 

Sidst opdateret: 28. januar 2019