Langeland Kommune

Økonomiudvalget anbefaler tillægsbevilling til det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde har i en årrække haft større, uforudsete udgifter til blandt andet anbringelser af børn, som betyder, at Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling på 5,8 millioner kroner i 2019 til området. Hvis anbefalingen godkendes af kommunalbestyrelsen, bliver pengene i første omgang taget af kommunens kassebeholdning.

Det specialiserede socialområde – der blandt andet omfatter anbringelser af børn – er et vanskeligt område for mange kommuner at styre økonomisk, da udgifterne kan være svære at fremskrive. I Langeland Kommune er ca. 16 procent af alle børn udsatte og kræver dermed en særlig indsats mod ca. 10 procent på landsplan.

For at styre området bedre fremover, vil der være månedlige opfølgninger med den enkelte sagsbehandler i forhold til økonomien i hver enkelt sag. Endvidere indgår Langeland Kommune i et partnerskab med KL, som omfatter faglig og økonomisk styring af området.

Langeland Kommune ønsker generelt at styrke indsatsen på det forebyggende område, da det både er fagligt og økonomisk fordelagtigt på den lange bane. Når det drejer sig om anbringelser, arbejder kommunen konkret frem mod, at udgifterne på sigt bliver lige fordelt mellem anbringelser og forebyggelse.

Sidst opdateret: 11. februar 2019