Langeland Kommune

Hurtig sagsbehandlingstid inden for byggesager

Langeland Kommune har gennem længere tid haft stort fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Lageland Kommune har en markant kortere sagsbehandlingstid inden for byggesager og miljøgodkendelser end den gennemsnitlige kommune. Det viser nye tal fra KL, der har målt på kommunernes sagsbehandlingstider i 2018:

  • I Langeland Kommune tog det sidste år 21 dage at få afgjort en byggesag vedrørende et enfamilieshus, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i landets kommuner lå på 39 dage.
  • Når det gælder industri- og lagerbygninger, tog det sidste år Langeland Kommune 28 dage at behandle byggetilladelsen mod i gennemsnit 55 dage på landsplan.
  • Kommunen behandlede to miljøgodkendelser sidste år, der var omfattet af servicemålene. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de to sager var på 58 dage mod 83 dage per sag på landsplan.

Målingen viser desuden, at kommunen overholder de nationale servicemål på alle områder.

Det er vigtigt for borgere og virksomheder, at kommunen leverer en professionel og hurtig sagsbehandling. Langeland Kommune har gennem længere tid haft stort fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne og vil fortsætte med at effektivisere området.

KL opgør sagsbehandlingstiderne for alle kommuner hvert år i februar med baggrund i aftalen om de fælles servicemål for kommunerne, som regeringen og KL indgik i 2015.

Sidst opdateret: 12. marts 2019