Langeland Kommune

Politisk forlig om Langelands økonomi

Alle partier står bag tillæg til budgetforlig

Alle partier i kommunalbestyrelsen blev i går den 3. april 2019 enige om et tillæg til det budgetforlig, som blev aftalt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 sidste år. Tillægget til budgetforliget indebærer blandt andet en række besparelser på i alt 3,9 millioner kroner i 2019 og besparelser på 10,7 millioner kroner i 2020. Aftalen skal sikre økonomien i Langeland Kommune i år og næste år.

Besparelserne skal lægges oven i effektiviseringer, demografireguleringer samt andre ændringer i budgetforudsætningerne for budget 2020.

Borgmester Tonni Hansen siger:

”Formålet med tillægsaftalen er at sikre en genopretning af Langeland Kommunes økonomi. Jeg er glad for, at samtlige partier står bag aftalen og dermed påtager sig det politiske ansvar for at sikre en udmøntning af aftalen.”

”Besparelserne de kommende år er desværre nødvendige for at sikre en sund økonomisk balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Og der vil stadig være behov for, at der arbejdes målrettet og visionært med justeringer, som kan være med til at styrke økonomien fremadrettet.”

Baggrund
Forudsætningerne for budget 2019 har ændret sig væsentligt på grund af et stort pres på velfærdsområderne. Ændringerne udgør samlet set 23,3 millioner kroner. Intentionerne i budgetforliget har derfor ændret sig i sådan en grad, at der har været behov for, at forhandlingerne mellem samtlige aftalepartier i budgetforliget blev genoptaget.

I tillægget til budgetforliget er der aftalt en række konkrete besparelser på de enkelte områder.

Læs om de konkrete besparelser og tillægget:

De politiske udvalg i kommunen skal på møderne i april drøfte de planlagte udmøntninger af besparelserne og de konsekvenser, der kan komme som følge. Efter disse fagudvalgsmøder vil der blive iværksat en høringsrunde blandt relevante MED-udvalg, brugerbestyrelser m.fl. frem mod fagudvalgsmøderne i maj måned. Den politiske godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet forventes at blive den 11. juni 2019.

Der er desuden igangsat en række administrative tiltag for at styrke økonomien fremadrettet. Blandt andet er der igangsat en analyse af hele ældreområdet, et øget fokus på at nedbringe sygefravær og en undersøgelse af det specialiserede børneområde.

Tillægget til budgetforliget blev vedtaget den 3. april 2019.

Henvendelse kan ske til borgmester Tonni Hansen på mobil 24 69 12 90 efter kl. 12.30, torsdag den 4. april 2019.

Sidst opdateret: 04. april 2019